โปรโมชั่น

Friend Get Friends เพื่อนแนะนำเพื่อน

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

Friend Get Friends เพื่อนแนะนำเพื่อน ออกรถ Yaris ทุกรุ่น ที่โตโยต้า ล้านนา

สำหรับคนแนะนำ รับบัตรเทสโก้ โลตัส 5,000 บาท
ผู้ชื้อได้ส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท


สำหรับผู้แนะนำ : เป็นเจ้าของรถยาริส (ทุกรุ่น) และต้องมีสำเนาทะเบียนรถฯ เพื่อสามารถใช้ในการยืนยันสิทธิ์
รถยารีสคันดังกล่าวต้องถูกส่งมอบภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60

สำหรับผู้ถูกแนะนำ : ผู้ถูกแนะนำต้องมีความสัมพันธ์และสามารถแสดงเอกสารระบุความสัมพันธ์กับผู้แนะนำ (เจ้าของรถยาริสทุกรุ่น) ตามเงื่อนไขดังนี้

เครือญาติ : ต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้แนะนำ
เพื่อนบ้าน : ต้องเป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ใน แขวง/ตำบล เดียวกัน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน กับผู้แนะนำ
เพื่อนร่วมงาน : ต้องมีเอกสารยืนยันได้ว่าอยู่ในองค์กร ,กระทรวง ,บริษัท ,สหกรณ์เดียวกันกับผู้แนะนำ

หมายเหตุ :
โปรแกรม "ยาริสแนะนำเพื่อนใหม่ยาริส (Yaris Friend Get Friends)" ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Repurchase และ Loyalty ได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จ่ายเงินสนับสนุนหากเอกสารไม่ครบถ้วน
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@