โปรโมชั่น

เทิร์นสบาย ขายรถเก่า ออกรถใหม่

 • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

หมดระยะเวลาโปรโมชั่น

เงื่อนไขกิจกรรม

แคมเปญนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดฯ และผู้จำหน่าย โตโยต้า ชัวร์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น 
ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 2561

 
 1. แคมเปญนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับแคมเปญการขายหรือแลกเปลี่ยนรถ อื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้
 2. เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ แลกรับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส
  • เมื่อลูกค้านำรถยนต์คันเก่ามาประเมินราคา ลูกค้าสามารถแลกรับบัตรกำนัล เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ได้ทันที โดยสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ 1 ครั้ง ต่อรถยนต์คันเก่า 1 คัน ตามเลขทะเบียนที่ลูกค้า ลงทะเบียนออนไลน์ไว้เท่านั้น และใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561
  • บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 3. เงื่อนไขการใช้ เอกสารยืนยันราคารับซื้อรถยนต์คันเก่า (Confirmation Sheet)
  • เมื่อลูกค้านำรถยนต์คันเก่ามาประเมินราคา ผู้จำหน่ายจะออกเอกสารยืนยันราคารับซื้อรถยนต์คันเก่า(Confirmation Sheet) โดยจะยืนยันราคารับซื้อตามที่ระบุในเอกสารฯ เป็นระยะเวลา 14 วัน นับแต่วัน ที่ทำการประเมิน หากเกินจากนี้ จะต้องทำการประเมินราคารถอีกครั้งหนึ่ง
  • ลูกค้าสามารถใช้เอกสารยืนยันราคาฯนี้ กับผู้จำหน่าย โตโยต้า ชัวร์ ที่ทำการประเมินราคารถเก่า ที่ระบุในเอกสารฯ เท่านั้น
  • ราคารับซื้อรถยนต์คันเก่าที่ระบุในเอกสารฯ เป็นข้อตกลงระหว่างลูกค้าและผู้จำหน่ายฯ ที่ประเมินราคา บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบ
 4. เงื่อนไขการใช้ บัตรกำนัล (E-voucher) เพื่อเพิ่มมูลค่ารถเก่า
  • เมื่อลูกค้าตัดสินใจแลกเปลี่ยนรถยนต์คันเก่าเป็นรถยนต์โตโยต้าคันใหม่ สามารถใช้บัตรกำนัล (E-voucher) เพื่อเพิ่มมูลค่ารถยนต์คันเก่า โดยท่านสามารถใช้สิทธิ์ดังกล่าวได้ 1 ครั้งต่อรถยนต์คันเก่า 1 คัน ตามเลขทะเบียนที่ลงทะเบียนออนไลน์ไว้เท่านั้น โดยชื่อเจ้าของรถยนต์คันเก่าและรถโตโยต้าคันใหม่ จะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน
  • ในกรณีที่ลูกค้าต้องการโอนสิทธิ์ในการซื้อรถใหม่ สามารถโอนสิทธิ์ให้ บิดา, มารดา, บุตร, และ สามี หรือ ภรรยา ของเจ้าของรถคันเก่าเท่านั้น โดยรถยนต์คันเก่า จะต้องเป็นรถตามเลขทะเบียนที่ ลงทะเบียนออนไลน์ไว้เท่านั้น
  • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์บัตรกำนัล (กดรับสิทธ์ E-voucher ที่โชว์รูม) ได้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2561 เท่านั้น
  • บัตรกำนัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • สามารถใช้สิทธิ์บัตรกำนัลนี้ ได้ที่ โชว์รูม โตโยต้า ชัวร์ ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ ยกเลิกได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผู้จำหน่ายและลูกค้าจะต้องทำธุรกรรมการ ซื้อ-ขาย รถคันเก่าและรถโตโยต้าคันใหม่ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2561 เท่านั้น หลังจากนั้นถือว่าไม่ได้รับสิทธิ์
 6. ในกรณีที่ลูกค้าต้องรอส่งมอบรถใหม่ และไม่สามารถทำธุรกรรมการ ซื้อ-ขาย รถคันเก่าและรถโตโยต้าคันใหม่ ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น เพื่อรักษาสิทธิ์การเพิ่มมูลค่ารถเก่า จากบัตรกำนัล (E-voucher)
  • ลูกค้าจะต้องทำการจองรถภายในวันที่ 15 ส.ค. 2561 และ จะต้องทำการขายรถคันเก่า และรับมอบรถใหม่ภายในวันที่ 30 ก.ย. 2561 เท่านั้น
 7. พนักงานของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดฯ พนักงานของผู้จำหน่ายฯ พร้อมครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม แคมเปญดังกล่าว ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ผู้จำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค. 2561
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@