เกร็ดความรู้รถยนต์

การอ่านค่าบนขอบยาง

การอ่านค่าบนขอบยาง

  • promotin date
  • 1 กุมภาพันธ์ 2561
ลมยางเรื่องเล็กๆ ที่คนใช้รถห้ามมองข้าม

ลมยางเรื่องเล็กๆ ที่คนใช้รถห้ามมองข้าม

เติมเท่าไหร่ เติมอย่างไร เติมมากไปเติมน้อยไปเป็นอย่างไร
  • promotin date
  • 28 มิถุนายน 2560
ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@