เกร็ดความรู้รถยนต์

ชนิดแบตเตอรี่รถยนต์

  • Share สิ่งนี้ให้เพื่อนคุณ :  

10 สิงหาคม 2560 ผู้เข้าชม 414 คน

58b4b52aa0dc961892f3553d4a9fff7e.jpg

ชนิดแบตเตอรี่รถยนต์

 

- แบตเตอรี่แบบเติมน้ำ (Conventional Battery)  เป็นแบตเตอรี่ที่ต้องทำการเติมกรดเจือจาง แล้วทำการชาร์จไฟก่อนนำไปใช้งาน และผู้ใช้ควรหมั่นตรวจดูระดับของน้ำให้อยู่ที่ขีดบนเท่านั้น หากน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ให้เติมน้ำกลั่นเท่านั้นให้จนระดับของเหลวภายใน อยู่ที่ขีดบนของแบตเตอรี่ โดยควรหมั่นตรวจดูอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง

 

- แบตเตอรี่พร้อมใช้ (Maintenance Free Battery)  แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

แบตเตอรี่ไฮบริด  คือ แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันที แต่ยังคงต้องคอยดูแลระดับน้ำในแบตเตอรี่ ไม่ให้ต่ำกว่าระดับเช่นเดียวกับแบตเตอรี่แบบน้ำ

แบตเตอรี่ SMF หมายถึง แบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ทันที และไม่ต้องดูแลตลอดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เลย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการทำงานเบื้องต้นได้จากการดูที่ตาแมว (Cat eye) เท่านั้น

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@